Bundelen van onze klachten

Meerdere gedupeerden hebben ondertussen ook hun klacht over Cartoon Express belegd bij consuwijzer.
Om onze krachten te bundelen is het nuttig om hier ook uw klacht / ervaring met Cartoon Express te delen: 
www.consuwijzer.nl/klacht-indienen-bij-consuwijzer

Hoe meer mensen reageren, hoe groter de kans wordt dat ze Cartoon Express uiteindelijk tot een halt brengen.
Zie ook de reactie van ConsuWijzer:

Wat doet de Autoriteit Consument & Markt met mijn melding bij ConsuWijzer?
Als de toezichthouder één of meer meldingen over een bedrijf krijgt, kunnen de volgende dingen gebeuren:

  • de toezichthouder gaat een onderzoek doen naar een bedrijf;
  • de toezichthouder kan bij een overtreding een boete geven aan een bedrijf;
  • de toezichthouder kan een bedrijf dwingen om een oplossing te zoeken voor een bepaald probleem;
  • de toezichthouder kan via ConsuWijzer extra voorlichting geven over een bepaald onderwerp. 
 

Opzegbrief tip

Door nog een benadeelde zijn wij getipt op een goed voorbeeld van een opzegbrief.
Een toelichting daarover kunt u hier vinden:
www.consuwijzer.nl/nieuws/consuwijzer-waarschuwt-voor-straatverkopers-kinderboekjes
De voorbeeldbrief zelf is direct inzichtelijk via:
www.consuwijzer.nl/voorbeeldbrieven/ontkennen-van-overeenkomst/voorbeeldbrief-ongeldig-verklaren-overeenkomst-wegens

Mochten er nog mee adviezen zijn dan horen wij deze graag.
 
 

Oplichtingspraktijken Cartoon Express

Op 9 oktober 2013 zijn wij helaas in aanraking gekomen met Cartoon Express uit Zutphen.
Dit bedrijf deelt proefacties uit onder valse voorwendselen, waardoor gedupeerden uiteindelijk vastzitten aan ongewenste abonnementen.

Modus Operandi Cartoon Express

-          Ze wachten ouders met hun kinderen op bij de uitgangen van kinderactiviteiten. (In ons geval het halen van de 9-jaar prik voor onze dochter)
-          Hier stellen ze zich opdringerig op en spelen in op het sentiment van het kind.
-          Tijdens het gesprek wordt een verhaal verteld waarbij het onderstaande benoemd wordt:

o    De klant heeft nog bedenktijd en kan na ontvangst van een brief thuis nog bepalen of er wel of geen interesse is.
o    Het contract dat aangegaan wordt betreft een tijdelijk contract en wordt niet automatisch verlengd.
o    Hiervoor dient alleen een roze formulier ondertekend te worden.

-          Na het tekenen van het formulier, en thuis uitgebreid doornemen van dit formulier blijkt het volgende:

o    Het contract blijkt een automatisch te verlengen contract.
o    Er is geen mogelijkheid om na overleg thuis te bepalen of het wel of niet doorgevoerd dient te worden. (Alleen de mogelijkheid tot opzegging)
o    De volgende tekst is hier verder opgenomen: "Goed lezen voor ondertekening, want mondelinge afspraken zijn ongeldig"

-          Op basis hiervan wordt vaak direct een schriftelijke opzegging verstuurd, waarbij de volgende reactie volgt van Cartoon Express:

o    "Van u hebben wij geen schriftelijke annulering mogen ontvangen, indien u deze aangetekend heeft verzonden ontvangen wij graag de barcode van u zodat wij contact kunnen opnemen met Post. NL."

-          De levering van goederen vindt verder niet plaats, of is van dergelijk erbarmelijk niveau dat dit al overeenkomt met contractbreuk.
-          Ze schrijven over een langere periode geld af, per periode 39,80, waarbij ze vetragen in het opzegproces.
-          Ze schakelen bij het niet betalen al snel over op dezelfde, naar het lijkt malafide, incassobureaus, genaamd Profinca (nu Billincasso) en Intrum Justitia en dreigen met gerechtelijke stappen.
-          De afschrijvingen zijn zo klein dat een rechtsbijstand hier weinig ondersteuning aan kan bieden.

 
Zie voor uitgebreidere verhalen:

 

Opzeggen blijkt een farce!

Wij hebben ons best gedaan om uiteindelijk netjes het volgens hun aangegane contract op te zeggen, volgens de voorwaarden die ze zelf stellen. Alleen blijkt dat uiteindelijk een grote draak.

Nadat we thuis bepaald hadden dat er voor ons sprake was van dwaling betreffende de proefactie hebben wij, op donderdag 10 oktober 2013, een brief verstuurd met daarin een kopie van het roze formulier (voor- en ingevulde achterzijde) waarmee aangegeven is af te zien van het aangegane contract. Vervolgens hebben zich de volgende acties voorgedaan:

-          Eind oktober is er via de website van Cartoon Express contact geweest aangaande het ontvangen van een betaling aan ons adres, waarbij wij op de site aangegeven een onjuiste betaling ontvangen te hebben, daar wij 10 oktober 2013 een opzegging van het contract hebben doorgegeven.
De reactie van Cartoon Express was op 30 oktober 2013, waarbij aangegeven werd dat ze geen schriftelijke reactie ontvangen hebben en indien deze aangetekend verstuurd was graag de barcode ontvingen. Hierop hebben wij gereageerd dat we tijdig de opzegging verstuurd hebben en daarbij nogmaals per mail aangegeven per 10 oktober 2013 het contract opgezegd diende te worden.

-          Op 8 november 2013 hebben we een 2e betalingsverzoek ontvangen van Cartoon Express, waarna we op 19 november 2013 een aanmaning ontvingen van Cartoon Express.

-          Op 19 november 2013 hebben wij, als reactie op de aanmaning, een aangetekende brief verstuurd naar Cartoon Express, waarin we hebben aangegeven al tijdig opgezegd te hebben en daarbij voor de 3e maal aangegeven dat per 10 oktober 2013 het contract opgezegd diende te worden.

-          Op 21 november heeft Cartoon Express per mail gereageerd waarin aangegeven wordt dat de brief van 19 november is ontvangen en de opzegdatum is geregistreerd op 19 november 2013 in plaats van zoals tot 3 maal, en tijdig, aangegeven op 10 oktober 2013.

Door de bovenstaande gang van zaken stelt Cartoon Express zich in gebreke door zich niet te houden aan de door ons meerdere malen en tijdige geuite opzegdatum van 10 oktober.

 
 

Contact Tweede Kamer

Omwille van de oplichtingspraktijken van Cartoon Express hebben we contact opgenomen met de Tweede Kamer om dit te bespreken. Hierbij hebben wij de onderstaande reactie ontvangen van Drs. Onno Spek persoonlijk medewerker van Mr. Foort van Oosten.

Dank voor uw bericht. Ik heb uw email besproken met Foort van Oosten (Tweede Kamerlid VVD met dit onderwerp in zijn portefeuille).

Wij stellen het zeer op prijs dat u ons informeert over de ondergenoemde praktijken van dit bedrijf. Hieruit blijkt dat dit soort fraude te vaak voorkomt.

Enkele weken geleden heeft Foort van Oosten, samen met de SP, een initiatiefwet gelanceerd om acquisitiefraude tegen te gaan. U kunt meer informatie hierover vinden - waaronder Voorstel van Wet en Memorie van Toelichting- door op de volgende link te klikken: https://www.foortvanoosten.vvd.nl/initiatiefwetsvoorstel_acquisitiefraude_22693/  Wij hopen hiermee, als de wet uiteindelijk aangenomen wordt, dat dit soort praktijken strafbaar worden.

Hopende u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, 

drs. O.P. (Onno) Spek
Persoonlijk medewerker
mr. F. (Foort) van Oosten
VVD Tweede Kamerlid

Hierbij is het natuurlijk al mooi om te zien dat ook vanuit de politiek hier extra aandacht aan besteed wordt, waarbij we wel zien dat de focus nu nog voornamelijk op zakelijk gebied ligt. Onderstaande reactie werd nog van Drs. Onno Spek ontvangen:
 
De wet richt zich op ondernemers. Private personen kunnen nu al via de huidige juridische middelen zich beschermen tegen deze praktijken. Zoals (civielrechtelijk) dwaling en bedrog of (strafrechtelijk) oplichting. We zullen uw informatie echter opslaan en waar mogelijk en gewenst verwerken.

 

 

Vreemde praktijken Intrum Justitia

In december heeft Cartoon Express het incassobureau Intrum Justitia opgeschakeld om het door hun zo begeerde geld binnen te halen.

Intrum Justitia heeft daarna twee maal in december met ons telefonisch contact gehad om deze zaak te bespreken. De eerste maal (27 december) werden we brutaal te woord gestaan (bad cop), waarbij ons niet de kans werd geboden om de zaak toe te lichten, waarna een aantal dagen later (30 december) een vriendelijke dame (good cop) contact met ons opnam om de zaak te bespreken. 

Bezwaarschrift

Tijdens het tweede gesprek wordt ons gevraagd, hoop dat ze de opnames hebben!!!, om Intrum Justitia via de mail te voorzien van een digitaal bezwaarschrift.

Op 5 januari hebben we per mail Intrum Justitia voorzien van het digitale bezwaarschrift. Op de verstuurde mail hebben we direct een ontvangstbevestiging ontvangen van Intrum Justitia.

Na een lange periode niets meer gehoord te hebben van Intrum Justitia ontvangen wij plots op 18 februari een brief van Intrum Justitia waarin verlangd wordt dat wij de betaling uitvoeren en dat vóór de 19e van februari! 
Het digitale bezwaarschrift dat wij aangeleverd hebben wordt nergens benoemd. Op basis daarvan wordt de volgende mail richting Intrum Justitia samengesteld:

Op 5 januari 2014 heb ik u de onderstaande mail gestuurd met daarin mijn bezwaar tegen de vordering betreffende Cartoon Express onder uw referentie: XXXX.
Dezelfde dag heb ik van u een automatische reactie ontvangen waarin de ontvangst van mijn mail werd bevestigd.

Na tot op heden verder niets van u gehoord te hebben ben ik verrast met uw brief van vandaag 18 februari 2014, waarin u aangeeft dat ik mijn gemaakte afspraak niet ben nagekomen.
De afspraak die ik met u had was dat u via de mail een digitaal bezwaarschrift zou ontvangen en ik constateer nu dat u die zelf genegeerd heeft, of in ieder geval mij niet van een reactie heeft voorzien.
Daarbij komt dat de brief op 18 februari 2014 binnenkomt en er verwacht wordt dat vóór 19 februari een betaling wordt gedaan.

U kunt zich voorstellen dat dit voor mij een vreemde gang van zaken is, namelijk:
1. U vraagt om een digitaal bezwaarschrift, ontvangt deze en reageert daar zelf uiteindelijk niet op.
2. U verwacht op de dag van ontvangst al een betaling.

De betaling zal, zoals eerder aangegeven, niet gaan plaatsvinden, daar wij het niet eens zijn met deze vordering.
De gang naar de rechtbank zie ik ook met vertrouwen tegemoet.

Op deze mail volgt ook direct weer een ontvangstbevestiging van Intrum Justitia.

Op 25 februari ontvangen wij de volgende brief van Intrum Justitia waarin weer wordt aangegeven om voor een bepaalde datum de betaling uit te voeren en dat in dit, of een reactie, uitblijft zeer hoge kosten zullen volgen.

We zijn het ondertussen ZAT! 
Blijkbaar helpt normaal communiceren niet met de partijen Cartoon Express en Intrum Justitia. Vandaar het opzetten van deze site. 
Mocht je namelijk geld van ons willen, verdien het dan eerlijk en niet op een slinkse manier!!!

 

Onderwerp: We laten ons niet bedonderen!

tap394275trurtu

nem394275krya 13-02-2021
mys394275rtjuny Zlh6kua gkDE vbkaV94

tap291754uytjthyegt

nem291754krya 31-12-2020
mks291754errtbh 0qgjfDQ IsUm ZXUmKuv

tap291754trurtu

nem291754flebno 30-12-2020
mis291754rtjuny A8Dyi3x oPq2 CAM0hkn

oplichters

sharon ruiter 27-03-2015
Hoii ik krijg ineens een half jaar na opzegging allemaal rekeningeb binnen via intrum justitia van cartoon express totaal 98 euro..heb niks ontvangen en het staat op naam van mijn ex???? Ze verwachten dat ik ga betalen want mijn adres staat er..

Good info

Pharma588 30-06-2014
Very nice site!

Good info

Pharmc126 30-06-2014
Very nice site! <a href="https://opxaiey2.com/oyyaoxy/1.html">cheap goods</a>

Good info

Pharmb719 30-06-2014
Very nice site! <a href="https://opxaiey2.com/oyyaoxy/1.html">cheap goods</a>

Good info

Pharmk88 28-06-2014
Very nice site!

Good info

Pharme830 28-06-2014
Very nice site! <a href="https://apxyieo2.com/qyovqx/1.html">cheap goods</a>

Good info

Pharmf103 27-06-2014
Very nice site!

1 | 2 >>

Nieuw bericht